تلفن های Pbx

متقاضیان خرید خط تلفن ثابت جهت اطلاع از قیمت ها تماس حاصل کنید.

مدارک مورد نیاز خرید خط تلفن ثابت اینترنتی:

  1. تصویر کارت ملی 
  2. تصویر صفحه اول شناسه نامه
  3. آدرس و کد پستی

 

09224547014

05191037014